REALIZOVANÉ STAVBY

Dopravní stavby, zemní práce a výstavba propustku

Naše specializace v oblasti dopravní stavby a zemní práce klade důraz na specializovanou techniku  a odbornost prací z již realizovaných zakázek s vybudování propustků s podílem dlažby a obklady zlomového kamene pro komplexní výstavba propustku

 

Název akce Rok Mil. Kč Investor Popis
Opravy a rekonstrukce LC v oboře 2008 3,10 Obelisk BV, s.r.o. Čištění příkop, oprava spodní stavby, zhotovení obrusné vrstvy, vybudování propustků.
Opravy a rekonstrukce LC v oboře 2009 10,00 Obelisk BV, s.r.o. Čištění příkop, oprava spodní stavby, zhotovení obrusné vrstvy, vybudování propustků.
Opravy a rekonstrukce propustků v oboře 2009 0,79 WALER, spol. s r.o. Zemní práce, konstrukce propustků.
Opevnění mostů na D 47 2009 8,30 Skanska DS, a.s. ,Direkce Morava jih Dlažby a obklady zlomového kamene, schodišťové konstrukce, kamenné skluzy, úpravy toků.
Oprava a údržba LC vrevíru Poličná 2009 0,20 LČR s.p. LS Rožnov p. Radhoštěm Vyspravení kolejí, podkladové vrstvy, doplnění MZK.
Údržba LC K Osilku 2009 0,51 SWIETELSKY stavební s.r.o. Zemní práce, budování propustků, podkladové vrstvy.
Přístupový chodník vUherském Hradišti 2009 0,71 IDS, a.s. Zemní práce, kladení obrubníků, podkladní vrstvy, kladení dlažby.
Dopravní stavby Kohůtka 2009 2,50 Skanska DS a.s. ,Direkce Morava sever Vybudování lesní cesty, propusty, gabionové stěny.
Opevnění inundačního mostu na silnici II/444 2009 2,50 Skanska DS a.s. ,Direkce Morava sever Dlažby a obklady zlomového kamene.
Údržba mostu Č.04817 vNovém Jičíně 2009 0,80 SWIETELSKY stavební s.r.o. Zemní práce, budování opevnění podpěr.
LC Křižná - Strážnice 2009 0,67 LČR, s.p. LS Frenštát pod Radhoštěm Čištění propustků, příkopů, doplnění svodnic, rozšíření komunikace, doplnění kameniva sprolitím a uzavírací nátěr.
Propust 1/57 - Bludovice 2009 1,40 FREKOMOS, s.r.o. Komplexní výstavba propustku.
Obchvat Fulnek -Hl.Životice 2009-10 5,50 Metrostav a.s. Opevnění mostních opěr dlažbou zlomového kamene.

 

Vodohospodářské stavby a úpravy toku 

Název akce Rok Mil.Kč Investor Popis
Janovo jezero 2008 2009 6,10 WALER, spol. s r.o. Zemní práce, vybudování výpustného zařízení, opevnění břehů lomovým kamenem, příčné prahy, propustky.
Morava, Chomoutov 2009 3,30 IDS, a.s. Olomouc Zemní práce, protipovodňová hráz, oprava kam. dlažeb, opevnění břehů rovnaninou .
Olšava, Kunovice 2009 2,10 IDS, a.s. Olomouc Zemní práce, oprava kam. stupně a vpusti, oprava kam.dlažeb, opevnění břehů rovnaninou.
Senice, Valašská Polanka 2009 2,70 IDS, a.s. Olomouc Zemní práce-úprava nátrží, oprava kam. stupně, opevnění břehů rovnaninou.
Přístav Uherské Hradiště 2009 5,30 IDS,a.s. Olomouc Vybudování přístavního mola a naloďovací rampy, přístupové chodníky, opevnění břehů dlažbou a lomovým kamenem.
Spojená Bečva, Hranice 2009 5,97 ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. Zemní práce-úprava nátrží, oprava kam. stupně, zřízení opěrné zídky,opevnění břehů rovnaninou.
Vodní nádrž Kohútka 2009 9,43 Skanska DS a.s. ,Direkce Morava sever Vybudování zemního tělesa nádrže, úpravy toku, břehová zpevnění, kamenné zdivo, výustní a nápustný objekt.
Vodní nádrž Javor 2009 5,74 Skanska DS a.s. ,Direkce Morava sever Vybudování zemního tělesa nádrže, úpravy toku, břehová zpevnění, kamenné zdivo, výustní a nápustný objekt.
Udržovací práce na vodním toku Jičínka 2009 0,64 Povodí Odry - provoz Skotnice Odstraněn nánosů, oprava břehového opevnění kamenným záhozem a rovnaninou.
Bílovka - Bílovec 2009 0,50 ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. Opevnění toku záhozem, vybudování příčných prahů.
Oprava retenční nádrže „JEZERO" v Jezerném 2009 2010 2011 11,7 Ing. Ludvík Kovařík, Hrnčířská 14, 602 00 Brno Zemní práce, separační hráz, odtokové objekty, přelivný objekt, opevnění břehů, vypouštěcí zařízení.
Velička km 15,930-26,149, oprava toku a stupňů 2009 2,70 IDS, a.s. Olomouc Zemní práce-úprava nátrží, oprava kam. stupňů, kotvení přelivných hran, opevnění břehů rovnaninou
MVE Háj-Třeštice 2009 0,54 WALER, spol. s r.o. Zemní práce, opevnění břehů lomovým kamenem.
HB Oznička 2009 2010 1,99 LČR, s.p. ST Vsetín Zemní práce-úprava nátrží, příčné prahy, opevnění břehů rovnaninou.
Lánský potok 2009 2010 1,50 LČR, s.p. ST F-M Zemní práce-úprava nátrží, opevnění břehů opěrnou zdí.
Studená voda 2009 2010 2,10 LČR, s.p. ST F-M Zemní práce-úprava nátrží, příčné prahy, opevnění břehů opěrnou zdí a rovnaninou, opevnění dna toku.
Javornický potok 2010 4,4 LČR, s.p.
Zemní práce-úprava nátrží, oprava kam. stupňů, opevnění břehů rovnaninou
Jičínka 13,100-17,100 2010 1,5 LČR s.p.
Zemní práce-úprava nátrží, příčné prahy, opevnění břehů rovnaninou
Jičínka 20,500-23,550 2010/2011 6,5 LČR s.p. Zemní práce-úprava nátrží, oprava kam. stupňů, injektování, opevnění břehů rovnaninou
Zajištění Tichávky, Tichá 2010 1,4 Povodí Odry, státní podnik Odstranění povodňových škody, oprava přičných objektů a břehového opevnění, odstranění nánosů
HB Rákoš I 2010/2011 2,3 LČR s.p. Výstavba retenčních přehrážek
Skorošický potok 5,170-5,510 2010 1,3 LČR s.p. Zemní práce-úprava nátrží, příčné prahy, opevnění břehů opěrnou zdí a rovnaninou, opevnění dna toku
Ondřejnice 2010 0,6 Povodí Odry, státní podnik Odstranění povodňových škody, oprava přičných objektů a břehového opevnění
MVN Kladeruby 2010 2,7 Obec Kladeruby Obnova vodní nádrže včetně nápustního a výpustního objektu
Úprava Opavice 2010 1,4 EUROVIA Oprava břehové nátrže včetně opevnění z LK
Hostašovice 2010 4,4 Obec Hostašovice Oprava požární nádrže a pomístná úprava toku Vrchhůra
Jičínka km 7,651-7,707 2010/2011 2,6 Povodí Odry, státní podnik Zemní práce, opevnění břehu opěrnou zdí a rovnaninou