IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE FIRMY

Obchodní jméno: IDVS, a.s.
Adresa a sídlo společnosti: Železničního vojska 1539, 757 01 Valašské Meziříčí
Identifikační číslo: 284 30 484
Daňové identifikační číslo: CZ28430484
Zástupce společnosti: Lubomír Pastyřík – předseda představenstva, ředitel společnosti
Zápis společnosti v OR: zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4092
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 3382892/0800
Pojistná smlouva: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného do výše 20 000 000,- Kč.
Telefon: +420 725 437 738
E-mail: idvs@idvs.cz