Stavby zpevněných ploch a zemní práce

Kvalita provádění stavebních prací.

V souvislosti s politikou kvality si společnost stanovila za cíl spokojenost zákazníka. Úkolem je zvyšování kvality prováděných stavebních prací převážně stavby zpevněných ploch a zemní práce. Důležitým faktorem prosazování těchto cílů je dodržování norem a technologických postupů za použití moderních technologií při realizaci staveb, individuální přístup při jednání s investorem stavby, vstřícná cenová politika a snaha nalezení řešení realizačních problémů stavby v návaznosti na zkrácení termínu realizace díla.

Vztah k životnímu prostředí.

Charakter realizovaných projektů zejména v oblasti vodohospodářských staveb udává směr environmentální politiky společnosti. Stroje jsou vybaveny ekologickými náplněmi, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Zaměstnanci společnosti jsou pravidelně seznamováni se zásadami nakládání s odpady. Je kladen důraz na individuální přístup každého zaměstnance k dané problematice. Na vybraných stavbách jsou rozmístěny záchranné a záchytné prvky k zabránění úniku ropných látek do přírody.