INŽENÝRSKÉ DOPRAVNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY a.s.

sídloSpolečnost byla založena v roce 2008. Vedení společnosti i její zaměstnanci mají dlouholeté praktické zkušenosti s realizací stavebních zakázek. Tento tým pod současným vedením od roku 1995 úspěšně zrealizoval stovky stavebních akcí jako jsou vodohospodářské stavby, dopravní stavby a inženýrské stavby.

 

Realizace stavebních prací a úprava vodních toků


Pro realizace stavebních prací je společnost vybavena moderní specializovanou technikou a disponuje technologickými postupy nezbytnými pro odborné provádění staveb jako je úprava vodních toků. Všechny stavební stroje jsou vybaveny ekologicky odbouratelnými provozními náplněmi, které jsou šetrné k životnímu prostředí. 

 

Našimi obchodními partnery jsou společnosti Lesy České republiky, s.p., Povodí Odry, s.p., Povodí Moravy, s.p., ALPINA s.r.o., SKANSKA a.s., IDS a.s., METROSTAV a.s., IMOS group s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., STRABAG a.s., EUROVIA a.s., MěÚ, Oú aj.

 

Společnost je nositelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, ČNS OHSAS 18001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu Systému kvality pro pozemní komunikace Ministerstva dopravy ČR.

 

Vodohospodářské stavby a dopravní stavby


Jsme dynamicky se rozvíjející stavební společnost, která díky svému profesnímu zaměření na vodohospodářské stavby a dopravní stavby s důrazem na kvalitu prováděných stavebních prací a má své pevné místo na stavebním trhu v ČR. Prioritou společnosti je prosazování seriózní cenové politiky, osobního přístupu a kvality prováděných prací vůči svým obchodním partnerům. S použitím moderních technologií v souladu s environmentální politikou společnosti nabízíme investorům své mnohaleté zkušenosti a pracovní dovednosti pro úspěšnou realizaci požadovaných stavebních prací.